I Regnskapsfokus er vi opptatt av å gi raske tilbakemeldinger til kundene

Om oss


Regnskapsfokus as er etablert i Trondheim, Bergen, Austevoll, Hitra og Frøya.

Vår ambisjon er å være Norges mest kundeorienterte regnskapskontor. Vi er en engasjert stab som sammen med kundene skal utvise et stort engasjement for det som ligger bak tallene.
Våre erfarne medarbeidere har lang og bred kompetanse innenfor en rekke områder innen økonomi, rådgivning og ledelse. 

Regnskapsfokus er et kundeorientert regnskapskontor. Vi utøver vårt engasjement gjennom:
  • Å være interessert i kundenes virksomhet
  • Å være engasjerte rådgivere
  • Å gi raske tilbakemeldinger til kundene
  • Å være i forkant
  • Å være strukturerte i forhold til tidsfrister
  • Å være tilgjengelige
  • Å være faglig sterke og oppdaterte
  • Å sjekke fakta
  • Å være åpen for alle typer innsyn
  • Å følge opp at kundene også gjør sin del av jobben

Regnskapsfokus as er et autorisert regnskapsførerselskap som leverer administrative tjenester til et bredt spekter av kunder i hele Norge. I tillegg har vi spisskompetanse innenfor flere fagfelt på de enkelte avdelingskontorene.