I Regnskapsfokus er vi opptatt av å følge opp at kundene også gjør sin del av jobben

Lønnstjenester


Vi har medarbeidere med spisskompetanse, som til enhver tid holder orden på regelverket for utbetaling og beregning av lønn. La våre medarbeidere gjøre jobben for deg, så sørger vi for at du er à jour i hht til regelverket. Lønnsarbeidet omfatter:
  • Utarbeidelse av lønnsgrunnlag og utkjøring av lønnsslipper
  • Konteringsliste
  • Utbetalingsliste til bank
  • Periodevis oppgjør for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Feriepenger
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Inn- og utmelding av arbeidstakerregistret
  • Obligatorisk tjenestepensjon - OTP