I Regnskapsfokus er vi opptatt av å følge opp at kundene også gjør sin del av jobben

Regnskap


Våre regnskapstjenester omfatter:
  • Løpende regnskapsførsel
  • Avstemming og dokumentasjon
  • Rapportering
  • Årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter
  • Andre offentlige oppgaver
  • Budsjett og analyser
  • Fakturering